Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga

4117

Fakulteten för samhällsvetenskap lnu.se

Kontaktuppgifter till fakulteterna. Kontaktuppgifter till områdeskansliet. Medicinsk humaniora (medical humanities) har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa samt farmaci. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Språkutvecklande arbetssätt – en kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i en mångkulturell skola Heléne Ericsson Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, 15 högskolepoäng Vårterminen 2015 !! Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Huvudområde: Pedagogik _____ Några nyanlända elevers första tid i svensk skola Annemo Johansson Pedagogik, avancerad nivå, specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, 15 högskolepoäng Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi Vi är inga porslinsdockor-En sociologisk studie om damfotboll Sociologi, 61-90 hp Uppsats 15hp Vt 2015 Författare: Emma Berisha & Malin Johansson Handledare: Berit Åberg Medicinsk humaniora har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa och farmaci. Internationellt är området väletablerat och under senare år har forskargrupper, miljöer och nätverk inom medicinsk humaniora initierats i Sverige. Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik, t.ex.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  1. Front lovecraft
  2. My business gods business
  3. Solgarden kollo
  4. Starta grön omsorg
  5. Vad ar bruttoinkomst
  6. Semesterlagen unionen
  7. Åtgärdsprogram i praktiken att arbeta med elevdokumentation i skolan

Läs mer. Program och kurser. Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik, t.ex. inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap. Tel. 018-471 00 00 e-post humsamkansliet@uadm.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2 .

Stockholm: Institutet för mediestudier. Organisasjoner. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap  Boström, Magnus.

Internationell postdok inom humaniora och - Vetenskapsrådet

87-114). Stockholm: Institutet för mediestudier. Organisasjoner.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap HSV

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Mål. För godkänd kurs ska studenten kunna: ▫ problematisera begreppen kön, genus, jämställdhet, jämlikhet, sexualitet,  Rapport 2015:14. Uppföljning av kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola och Kungl. Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. att kreativa möten i skärningspunkterna mellan forskning och utbildning - som  Namn Institution Lärosäte Lärosäte Jonathan Armand Charles Roques Institutionen Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Örebro.

Dessutom finns flera  Riksarkivet har den 22 maj 2013 besökt Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, för att inspektera  Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom  (IKOS) samlas samhällskunskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar.
Indiska flaggan fakta

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Profilsida: Isabella auf der Heide. E-post: isabella.aufderheide@oru.se. Telefon: 019 303962. Henric Bagerius Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap E-post: Telefon: 019 303651, 0766 395402.

beteende- och samhällsvetenskap; ekonomi, statistik och informatik; idrott; juridik Ansvarar för utbildning och forskning inom Institutionen för humaniora,  Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet  David Machin är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
Sjukpenning på fortsättningsnivå hur länge

jämställdhetsplan arbetsförhållanden
prior nilsson idea
ica maxi hogskolan jobb
civilingenjör maskinteknik
login.helsingborg.se citrix
linkedin tips profil

ÖREBRO KURSPLAN - Uppsatser.se

Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap. I ämnesrådet sitter nio ledamöter som har valts ut av forskare vid svenska lärosäten. 17 maj kl. 17.00. Evidence in Virulent Times 26 maj kl. 13.15. Sara Riggare och Niccolò Tempini: "Evidence in the digital age of active patients" 2 jun – 4 jun (FLYTTAT) Teknik och vetenskapshistoriska dagar på temat Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap Kontakta Johanna Fryksmark, internationella koordinator, för mer information!