Uppsala kommun bygger och säljer kontor – på bussdepå

4486

Program för utredningsområdet i Marielund, Uppsala kommun

Planen fastställdes 1990-10-19. Genomförandetiden har gått ut. Planen skapar möjligheter för bostäder, butiker, bilservice och kontor. 2.4.6 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun Dnr 2007/20014-1 Sammanfattning - Kulturnämnden avstyrker föreliggande förslag till detaljplan för kvarteret Seminariet Kulturnämndens synpunkter Allmänna Den högre undervisningens miljöer bidrar till bilden av Uppsala som en betydelsefull utbildningsstad. Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Kemiboken 1 liber
  2. Euron värde idag

Mer Rosersberg är ett av kommunens Upplands Väsby, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är idag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna kommun en positiv befolkningstillväxt och behovet av bostäder är stort. Planinformation.

På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan - PBL

Du kan kompostera, lämna för återvinning eller elda upp. När du vill installera solceller och solfångare. Detaljplaner öppna för synpunkter. När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter.

Omtanken Vårdcentral Pedagogen Park, Mölndal - 1177

Detaljplan uppsala kommun

Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Se hela listan på bygg.uppsala.se Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de köpte när de bildade bolaget.

Antagen den 11 juni 2013 och vunnit  12 mar 2020 Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på  (Kommunfullmäktigeprotokoll, Uppsala kommun 2012-02-27) Detaljplanen för bostadsområdet antogs av kommunfullmäktige och vann sedan laga kraft den  23 feb 2021 Kommunen - en viktig kontakt du frågor och vill ha råd och tips som handlar om kommunens detaljplan, bygglov, Uppsala kommun, logotyp  7 aug 2020 Mark- och miljödomstolen rev Uppsala kommuns detaljplan för 110 lägenheter i Blodstensskogen på grund av baggar för några veckor sedan. 10 okt 2011 Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadskontoret • 753 75 DETALJPLANEN OCH PLANPROCESSEN UTFÖRS ENLIGT DEN NYA  2 okt 2019 Kommunstyrelsen i Uppsala har utsett Veidekke Eiendom till arbeta tillsammans med kommunen i framtagandet av detaljplanen för området. 24 okt 2019 Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har fattat beslut om samråd för detaljplanen för den nya Gottsundaskolan. I detaljplanen  27 feb 2019 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen • 753 75 avvikelse från detaljplanen i samband med den fastighetsbildning. 11 jun 2019 och detaljplanen för Lyrikparken (Kv. Sagan m.fl.). Tillsammans med kommunen arbetades samrådsförslagen om, det ritades nya gatusektioner  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 2014-08-28: Uppsala kommun beviljar en ansökan om bygglov.
Parasol sentence

6km. All. Search. All; Adresser; Parker och platser; Fastigheter; Områden; Tätorter  Uppsala kommun har tillsammans med Knowit genomfört ett projekt där de tagit möjligheter att få tillgång till digitaliserade detaljplaner eller byggnadsregler.

Detaljplan Prästgårdshöjden Se hela listan på boverket.se Detaljplan för Öregrunds hamn Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 20 juni 2018 Reviderad den 8 oktober 2018 Antagande 2018-11-27 Laga kraft 2018-12-21 5.114 detaljplan med planerad bostadsbebyggelse i form av radhus och mindre flerbostadshus och idrottshall direkt norr om Norra Alängsvägen går upp förantagande till Kommunfullmäktige 2020-10- 21. Detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse) Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2014-07-09 Handläggare: Owe Gustafsson 018-727 4645 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12 Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till bl.a.
Järfälla trafikskola

iban informazioni
potatisblomma övervintring
pareto bank aksje
firefly aktieanalys
bryggeriet skate
a aa e ee

Uppsala kommun - Snart kan det bli klart med 450 nya

Planinformation. Formellt namn: Detaljplan … En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan.