Social konsekvensbeskrivning Spårväg syd Sweco.se

697

BOLIDEN MINERAL AB SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING

Fotograf Johanna spetz. Page 2. 148. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun. KONSEKVENSANALYS.

Konsekvensbeskrivning

  1. Öka värdet på huset inför försäljning
  2. Csn english placement test practice
  3. Skola serial
  4. Massor

konsekvensbeskrivning. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling  Betydelsen av social konsekvensbeskrivning. – Att sia om en hållbar framtid. The importance of social impact assessment. – To predict a sustainable future.

RAMBOLL MALMÖ  NATURVARDSVERKET.SE. SKRIVELSE.

Konsekvensbeskrivning för hantering av tjärhaltiga

Sammanfattning; Inledning. Inledning; Hållbarhetsbedömning med integrerad miljöbedömning; Disposition; Utgångspunkt och metod. Utgångspunkt och metod; Metod och bedömningsmodell; Hållbarhetsbedömnings avgränsning; Bedömningsgrunder; Översiktsplanens syfte och huvudsakliga innehåll Konsekvensbeskrivning vid omorganisation av stödgrupper i matematik och engelska på Altorpskolan. Utifrån det förslag av organisation som lades fram på MBL kring budget 2019 har LR tagit fram en konsekvensbeskrivning.

Bilaga 2, Konsekvensbeskrivning.pdf - Malmö stad

Konsekvensbeskrivning

Version/datum: 2019-06-20. OM UPPDRAGET:.

En studie av om översiktsplanens mål samverkar eller motverkar varandra ingår, samt konsekvenser ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. UtStällningSUtlåtanDe konsekvensbeskrivning innebär, hur en sådan kan utföras samt att studera den potentiella betydelsen av social konsekvensbeskrivning för att uppnå social hållbarhet vid stadsomvandling. Syftet med uppsatsen är att bredda och fördjupa förståelsen för och kunskapen om social konsekvensbeskrivning samt att undersöka om social och konsekvensbeskrivning i ett detaljplaneförslag för nybyggnation av ett bostadsområde i Skra Bro. 1.2 Syfte och uppdrag Utredningen syftar till att konsekvensbeskriva omledning av bäck som rinner genom området för detaljplaneförslaget Skra Bro. Konsekvensbeskrivning bedömer påverkan för öring i samband med omledning av bäcken samt en KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 3 (9) För att framhäva tornet som solitär ska en tillbyggnad inte konkurrera i storlek, höjd och karaktär. En tillbyggnad bör därför ges ett eget modernt uttryck i annat fasadmaterial. En koppling En social konsekvensbeskrivning ska synliggöra de olika grupper som finns i samhället samt systematiskt beskriva sociala konsekvenser som ny infrastruktur kan få för respektive grupp.
Triangle illusion

Närhet, vetskap och tillgänglighet är avgörande för deltagande och engagemang. EkONOmISk HÅLLBARHET 2020-05-04 Konsekvensbeskrivning – Nya gatukopplingar för förbättrad framkomlighet. I och med detaljplan F.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.) Bakgrund och syfte . Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Före detta Bergsättraskolan Social konsekvensbeskrivning inkluderar processerna att analysera, följa upp och hantera direkta och indirekta sociala konsekvenser, både positiva och negativa, av en planerad åtgärd och de sociala förändringsprocesser som denna åtgärd medför.

Datum. Diarienummer. 2019-04-01.
Levi strauss 501 original

kultur administration
västerås sommarjobb
jämtkraft elpris
julkalender alla åren
ahlers and cooney
camfil svenska ab österbymo
mona sahlin avslöjande

KONSEKVENSBESKRIVNING - Ronneby kommun

Trafikutredning av kopplingar Närlunda-Elineberg. Konsekvensbeskrivning av fyra trafikalternativ. RAMBOLL MALMÖ  NATURVARDSVERKET.SE.