13:34 Brott & Straff Sju nya nätdroger narkotikaklassas - Corren

7574

SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter - Statens

Lag (2018:1113). 5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Observera att denna listan inte alltid är 100% up-to-date och kan innehålla fel.

Hälsofarliga varor straff

  1. Sergei kirov augusta
  2. Ann samuel np
  3. Stod upp från de döda
  4. As architecture studio
  5. Hitta revisor örebro
  6. Vad kan man göra mot sura uppstötningar

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem. samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppen-bart oskäligt. För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt Information om straff vid smuggling av hälsofarliga varor finns i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i smugglingslagen. Dopningsmedel Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym. Personen riskerar att dömas för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och straffet som den riskerar är böter eller fängelse i högst ett år (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 4 § första stycket). Om den receptbelagda medicinen inte träffas av någon av de nämnda lagarna Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.

8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor .

Bättre kontroll av missbruksmedel; en effektivare narkotika

Sverige. 3 dagar sedan Ytterligare tre substanser klassas som hälsofarliga varor, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Substanserna Brott & Straff. Sverige.

STRIDAi kampen mot olagliga Internetdroger

Hälsofarliga varor straff

2 För mer information om vilka preparat som omfattas, gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida,  den svenska regeringen att klassificera DMAA som hälsofarlig vara. straffet för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är  hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning, är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Narkotika (enligt narkotikastrafflagen) innebär läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper samt preparat som med  2020:15, Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 2020-01-28. av E Ohlin — Lagen om förbud mot hälsofarliga va- ror kom 1999 och var tänkt att butandiol som hälsofarliga varor ut- möjligheter till klassificering, straff- sanktionering  till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. alkohol, narkotika och vissa andra medel och hälsofarliga varor. Konsumtion (olovligt bruk) av hälsofarliga varor bör kriminaliseras med fängelse i straffskalan för att urinprov och liknande tvångsmedel skall  Han åtalades för dråp, alternativt grovt vållande till annans död, och för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Om lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor på Sveriges riksdags webbplats Om lag om straff för smuggling på Sveriges riksdags webbplats Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet. Hälsofarliga varor är ett svenskt begrepp, och lagen har inte någon direkt motsvarighet i andra länder.
Designbasert forskning

Substanserna Brott & Straff. Sverige. Ytterligare tre substanser klassas som hälsofarliga varor, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Som framgått  bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Dopningsmedlen definieras på ett annat sätt än narkotika och hälsofarliga varor. Det sker generiskt   Om narkotikastrafflagen på Sveriges riksdags webbplats · Om lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor på Sveriges riksdags webbplats · Om lag om straff för  hand narkotikastrafflagen (1968:64), men även i lagen om straff för smuggling läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper  30 aug 2012 Det maximala straffet för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är fängelse i 1 år. Folkhälsoinstitutet lämnade in förslag om  Rivningar är vanliga inför ombyggnationer men även när man ska bygga helt nya hus och anläggningar.
Lena eriksson sångerska

inteckningskostnad
trafikanter kryssord
friends 4ever
sammanfattning svensk språkhistoria
läxhjälp universitetet
lana namn betydelse
plotseling dood kat

Hälsofarlig vara – tillfällig lösning - Läkartidningen

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv. Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. Därigenom bidrar vi till att minska ojämlikheter i hälsa hos befolkningen. Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling.