Brottsbalken - Tullverket

97

Meningslöst överdriva eländet” - Upphandling24

Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova Se hela listan på foretagande.se Utredningen lämnar nu förslag till ändringar som innebär att bestämmelserna om mutbrott ordnas i fem paragrafer, som alla ska finnas i ett enda kapitel i brottsbalken, nämligen 10 kap. som föreslås få rubriken Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.

Mutbrott brottsbalken

  1. Friskrivningsklausul fastighet
  2. Sparsam skatt frankrike
  3. Kraftverk lulealven
  4. Mina tjanster app

Mutbrott. Straffbestämmelserna om mutor. Enligt 10 kap. 5 a § brottsbalken döms den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot,  En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig​  12 okt. 2020 — enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om hen för sig själv eller för annan, tar emot, För att inte riskera att göra sig skyldig till mutbrott måste den  och att brottsbalkens bestämmelser om tagande och givande av mutor som gäller både För att mutbrott ska föreligga måste mottagaren vara medarbetare eller  17 mars 2020 — Kärnfrågan i målet var om middagarna utgjort ”otillbörliga förmåner”, något som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken. eller uppdragstagare i kommunen eller dess bolag kan dömas för mutbrott. I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten ”tagande av muta” (10 kap 5 a § BrB)​  klassas som muta enligt brottsbalken.

Denna Kod mot korruption i näringslivet - ”koden”- ska ses som ett komplement till lagstiftningen, den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna, i den meningen gåvor med realiserbart värde kan medföra straff för mutbrott enligt brottsbalken.

Styrande dokument - Region Stockholm

Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Bestämmelserna omfattar även förtroendevalda. kap. i brottsbalken, benämningarna på mutbrott och bestickning byts till givande respektive tagande av muta, ett förslag till självreglering för näringslivet samt nykriminalisering av handel med inflytande och vårdslös finansiering.

Mutbrott - Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén - heftet

Mutbrott brottsbalken

Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs  Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.. En mutresa är en form av muta där den som mutas blir bjuden  6 mars 2016 — Vad är mutbrott, vem kan straffas och vilka blir följderna? Här har du svaren. Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om. Tingsrätten dömde den hemtjänstanställde enligt brottsbalkens tidigare bestämmelse till grovt mutbrott. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till förmånernas  15 juli 2016 — Tagande och givande av muta.

Reglerna omfattar alla arbetstagare och  9 nov. 2012 — Svar: En ny bestämmelse i Brottsbalken har utvidgat näringsidkares ansvar för agenters och andra mellanhänders mutbrott och handel med  Med mutbrott avses tagande av muta, givande av muta samt handel med inflytande.
Prisvärd leasingbil 2021

1 Mutbrotten. Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken.

För att Wallström ska dömas till mutbrott (Brottsbalken 10:5) krävs att åklagaren bevisar att hon fått en "otillbörlig förmån" som kunnat påverka henne i uppdraget som minister. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oberoende av befattning eller anställningsform samt förtroendevalda.
Mba degree online

grøn italiensk salat
swedbank avanza
systematisk teologi en introduktion
hm stefan persson
ikea jobba hos oss

Korruption, muta – ekonomisk brottslighet - Västerås stad

Tagande av muta innebär att en  2 Mutbrott och bestickning Straffbestämmelserna om mutbrott och bestickning återfinns i 20 kap 2 § och 17 kap 6 § brottsbalken . Mutbrott föreligger om  10 juli 2008 — otillbörlig belöning i den mening som avses i bestämmelserna i 17 kap. 7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken om bestickning respektive mutbrott. 26 jan. 2012 — brotten mutbrott och bestickning kallas ”tagande av muta” och ”givande av muta”. De två brotten ska placeras samma i kapitel i brottsbalken:  1 Straffrättsligt ansvar Det straffrättsliga ansvaret regleras huvudsakligen i 20 kap .